Ochrana pacientov pred ožarovaním pri RDG a CT

Ochrana pacientov pred ožarovaním pri RDG a CT snímkovaní je prioritou Nemocnice Alexandra Wintera n.o.

Pozrite si  video zhotovené v priestoroch nášho CT pracoviska z pravidelných meraní radiačnej záťaže na pacienta.

Pre spustenie videa kliknite sem.