Zmena telefónneho čísla FRO Vrbové

Dňom 30.6.2018 končí platnosť pôvodného telefónneho čísla pre stredisko FRO Vrbové.

Nové telefónne číslo platné pre toto stredisko je : 0903 226 850