Administratívne oddelenia

Personálne a mzdové oddelenie
vedúca personálneho a mzdového oddelenia
Ing. Ivana Gáliková
033 7955 306
galikova.ivana@naw.sk

Oddelenie informačných technológií
vedúci oddelenia informačných technológií
Martin Bleho
033 7955 309
bleho@naw.sk

Prevádzkové oddelenie
vedúca prevádzkového oddelenia
Ing. Danka Vachová
033 7955 366
vachova@naw.sk

Technické oddelenie
vedúci technického oddelenia
Ing. Rastislav Moravec
033 7955 303
moravec@naw.sk

Oddelenie ekonomických činností
vedúca ekonomického oddelenia
Edita Bečárová
033 7955 317
becarova@naw.sk

Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami
vedúca oddelenia
Jana Krupová
033 7955 315
krupova@naw.sk