Ošetrovateľská starostlivosť na vlastnú žiadosť

Poskytnutie starostlivosti na vlastnú žiadosť

 

Vedenie Nemocnice Alexandra Wintera n. o. v Piešťanoch si Vás dovoľuje informovať, že na lôžkových oddeleniach nemocnice poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť na vlastnú žiadosť. Ošetrovateľská starostlivosť na vlastnú žiadosť môže byť poskytnutá  pacientom, ktorým bola ukončená hospitalizácia hradená zdravotnou poisťovňou a ich zdravotný stav si následne vyžaduje starostlivosť poskytovanú inou osobou. Takto poskytnutá ošetrovateľská starostlivosť  môže slúžiť aj na preklenutie obdobia, počas ktorého môžu príbuzní, resp. obec alebo mesto zabezpečiť pre takto odkázaného občana opatrovateľskú službu alebo ubytovanie v Domove sociálnych služieb. Cena pobytu za 1 deň je 22 eur.

V cene je zahrnuté poskytnutie lôžka, ošetrovateľská starostlivosť odborným personálom, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie a celodenná strava. V cene nie sú  zahrnuté lieky a zdravotnícky materiál, ktoré si objednávateľ musí zabezpečiť sám na predpis od obvodného alebo odborného lekára. Ošetrovateľská starostlivosť na vlastnú žiadosť bude poskytnutá na základe zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom (NAW n. o.). Zmluva bude vyhotovená následne po doručení žiadosti objednávateľa na sekretariát riaditeľa nemocnice.

Žiadosť si môžete stiahnuť  tu.