Kontakt

 

Adresa nemocnice

Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.
Winterova 66
921 63 Piešťany

Telefón a e-mail

Ústredňa 033 7955 111
Sekretariát riaditeľa 033 7955 300
Fax 033 7955 335
E-mail: sekretariat@naw.sk

Administratíva nemocnice

Ústredňa 033 7955 111
Ústredňa poliklinika 033 7981 777, 033 7981 624
Sekretariát riaditeľa, telefón 033 7955 300
Sekretariát riaditeľa, fax 033 7955 335
Námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre nechirurgické odbory 033 7955 314
Námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť 033 7955 232
Námestník pre hospodársko-technickú činnosť 033 7955 301
Personálne oddelenie 033 7955 305
Mzdové oddelenie 033 7955 307
Ekonomický úsek 033 7955 317
Technické oddelenie 033 7955 303
Oddelenie informačných technológií 033 7955 309, 318

Oddelenia

Anestéziológie a intenzívnej medicíny 033 7955 333
Gynekologicko-pôrodnícke 033 7955 294, 033 7955 241
Interné muži 033 7955 223
Interné ženy 033 7955 220
Interné JIS 033 7955 222
Chirurgické 2. poschodie 033 7955 219
Chirurgické 4. poschodie 033 7955 234
Chirurgické JIS 033 7955 218
Klinickej mikrobiológie 033 7981 665
Lekárenské 033 7981 608
Verejná lekáreň 033 7981 602
Novorodenecké 033 7955 295
Ortopedické 033 7955 260, 033 7955 299
Pediatrické 033 7955 401
Rádiodiagnostické – nemocnica 033 7955 249
Rádiodiagnostické – poliklinika 033 7955 679

 

Ambulancie

Algeziologická 033 7981 717
Anestéziologická 033 7955 287
Angiologická 033 7955 209
Dermatovenerologická 033 7981 781
Fyziatricko-rehabilitačná 033 7955 322
Foniatrická 033 7981 723
Gastroenterologická 033 7955 210
Gynekologická 033 7955 292
Hematologická 033 7955 314
Chirurgická 033 7955 213
Imunoalergologická pre deti 033 7955 409
Interná príjmová 033 7955 225
Interná MUDr. Poprac 033 7955 259
Interná MUDr. Pravdová 033 7955 555
Neurologická MUDr. Mokošová, MUDr. Szabó 033 7955 313
Neurologická MUDr. Kolík 033 7981 691
Neurologická MUDr. Máčajová 033 7981 733
Oftalmologická 033 7981 702
Ortopedická MUDr. Lasáb 033 7981 697
Ortopedická príjmová 033 7955 243
Otorinolaryngologická 033 7981 723
Pediatrickej endokrinológie 033 7955 111
Pneumológie a ftizeológie 033 7981 616
Psychiatrická 033 7981 692