Lekárenské oddelenie

Primár: PharmDr. Peter Pecháč, MPH
Vedúca SZP: Adriana Kowanzová
033 7981 608

Oddelenie poskytuje komplexnú lekárenskú starostlivosť na zabezpečenie plynulého chodu všetkých oddelení nemocnice.