Patologicko-anatomické oddelenie

Primár: MUDr. Miroslav Žaťko
Laborantky: Gabriela Ondrejovičová, Monika Blašková
033 7981 640

Oddelenie patrí k spoločným vyšetrovacím a liečebným zložkám nemocnice. Predstava laickej verejnosti o patológii sa spravidla úplne odlišuje od skutočnosti. Na oddelení sa nevykonávajú iba pitvy, ale hlavnou náplňou jeho činnosti je diagnostika. Pacient sa často ani nedozvie, že ten, kto stanovil diagnózu jeho ochorenia, bol patológ. Oddelenie vyšetruje vzorky tkanív odobratých chorým. Histologicky spracováva všetky vzorky z povrchu tela, endoskopické vzorky, excízie kože, orgány, nádory odobraté pri operáciách a materiály získané kyretážou. Vykonáva aj cytologické vyšetrenia punktátov z telových dutín a cytologické stery krčka maternice, ktoré sú dôležité pri prevencii onkologických ochorení. Gynekologické onkocytologické stery realizuje formou skríningu.