Oddelenie klinickej biochémie

Primár: MUDr. Daniela Klepancová
Vedúci laboratórny diagnostik OKB: RNDr. Mgr. Nicholas Martinka
033 7955 252
033 7955 244

Oddelenie poskytuje široké spektrum biochemických vyšetrení z krvi, moču, stolice a liquoru pre lôžkovú a ambulantnú časť nemocnice, ako aj pre ambulancie neštátnych lekárov a špecializované ambulancie v spádovej oblasti Piešťan a okolia. Taktiež analyzuje krvné vzorky pre veterinárne ambulancie a samoplatcov a vykonáva preventívne vyšetrenia krvi pre ľudí pracujúcich s organofosfátmi. Pracovisko je zapojené do systému externých kontrol kvality laboratórnej práce.

Pracovná doba
Pondelok až piatok 7:00 – 15:00 hod.

Pohotovostná služba
Pondelok až piatok 15:00 – 7:00 hod.
Sobota, nedeľa a sviatky: nepretržitá pohotovostná služba

Príprava pacienta pred odberom

 • odber robíme najčastejšie ráno nalačno medzi 6,00 – 8,00 hodinou,
 • 10-12 hodín pred odberom by pacient nemal jesť a piť a nemal by vykazovať fyzickú činnosť,
 • bezprostredne pred odberom pacient nesmie fajčiť, piť kávu ani alkoholické nápoje,
 • pacient by mal 30 minút pred odberom byť v kľude (fyzická námaha vedie k zmenám koncentrácií glukózy, laktátu, triacylglycerolov, AST, CK, kreatinínu),
 • pacient nemusí pred odberom trpieť smädom, môže sa napiť nesladeného čaju,
 • 1 deň pred odberom by mal vynechať všetky lieky, ktoré nie sú bezpodmienečne nevyhnutné (vždy so súhlasom lekára),
 • mal by dodržiavať pitný režim dňa.

Chyby pri príprave pacienta:

 • pacient nebol nalačno a užité tuky spôsobujú chylozitu séra, zvýšenie glukózy a pod.,
 • v dobe odberu alebo tesne pred ním pacient dostal infúziu obsahujúcu meraný analyt,
 • pacient nevysadil lieky,
 • odber bol po fyzickej záťaži,
 • pacient bol dehydratovaný,

Čo ovplyvňuje biochemické vyšetrenia

 • nebola dodržaná predpísaná príprava pacienta,
 • prílišné stiahnutie končatiny a cvičenie,
 • nedodržanie podmienok odberu, napr. odber z ihly bezprostredne alebo krátko po infúzii,
 • hemolýza séra, napr. výrazné falošné zvýšenie pri AST, ALT, ALP, LDH, kreatinín, K+ ,
 • za žiadnych okolností neposielame do laboratória krv na biochemické vyšetrenia odobratú predošlý deň a neošetrenú (centrifugovanú).

 

Zoznam vyšetrení a referenčné hodnoty

Vyšetrenia označené *! vyšetrujeme ako statim a v pohotovosti.

Rutinné biochemické vyšetrenia Špeciálne vyšetrenia
Glukóza venózna:*! AFP
Muži:3,8 – 5,9 mmol/l Muži:0 – 5,8 IU/ml
Ženy:3,8 – 5,9 mmo/l Ženy:0 – 5,8 IU/ml
Glukóza kapilárna:*! betaHCG*!
odber do sk. Heparin/Fluorid 0 – 5 mIU/ml
Muži: 4,2 – 6,1 mmo/l CEA
Ženy: 4,2 – 6,1 mmo/l Muži:0 – 7 ug/l
Urea*! Ženy:0 – 7 ug/l
Muži:1,7 -8,3 umol/l CA 125
Ženy:1,7 -8,3 umol/l Muži:0 – 37 kU/l
Kreatinín*! Ženy:0 – 37 kU/l
0 – 60 dní: 21 – 75 umol/l CA19-9
2 – 12 mes.: 15 – 37 umol/l Muži:0 – 37 kU/l
1 – 3 r.: 21 -36 umol/l Ženy:0 – 37 kU/l
3 – 5 r.: 27 -42 umol/l tPSA
5 – 7 r.: 28 – 52 umol/l Muži:0 – 4 ng/ml
7 – 9 r.: 35 – 53 umol/l fPSA
9 – 11 r.: 34 – 65 umol/l Muži:0 – 1,2 ng/ml
11 – 13 r.: 46 – 70 umol/l
13 – 15 r.: 50 – 77 umol/l
15 – 99 r.:muži: 62 – 110 umol/l
15 – 99 r.:ženy: 44 – 85 umol/l
Kyselina moèová
Muži:208 – 420 umol/l
Ženy: 148 – 340 umol/l
Bielkovina
0 – 1 mes.:44 – 76 g/l
1 – 12 mes.:51 – 73 g/l
1 – 2 r.:56 – 75 g/l
2 – 99 r.:60 – 83 g/l Vyšetrenia moču
Albumín Močový sediment-ranný moč*!
0 – 14 r.: 28 – 54 g/l Addisov sediment-zberaný moč (12,24hod.)
14 – 18 r.:32 – 45 g/l Urea v moči
18 – 99 r.:38 – 48 g/l 0 – 580 mmol/zber.čas
Bilirubín celkový*! Kys. močová v moči
Muži:3 – 20,5 umol/l 131 – 16000 umol/l
Ženy:3 – 20,5 umol/l odpad kys.močovej v moči
Bilirubín priamy*! 1200 – 5900 umol/zber.čas
Muži:0 – 4 umol/l KVP ( kvantitatívna proteínúria)
Ženy:0 – 4 umol/l 0,03 – 0,14 g / zber.čas
AST *! Clearens kreatinínu-renálne funkcie
Muži:0,05 – 0,62 ukat/l Dospelí-zbieraný moč(12 alebo 24 hod.)
Ženy:0,05 – 0,53 ukat/l GF korig. ml/sek.
ALT *! GF Cocr. ml/sek.
Muži:0,05 – 0,68 ukat/l Rozdiel %
Ženy:0,05 – 0,52 ukat/l Tubul.rezorb. %
GMT Deti-zbieraný moč(12 alebo 24 hod.)
Muži:0,13 – 1,02 ukat/l GF Shull ml/sek
Ženy:0,08 – 0,60 ukat/l GF Schwarz. ml/sek
ALP miALB( c microAlb/kreatinín v moči)
0 – 1 r.:0 – 7,69 ukat/l ranný moč
1 – 6 r.:0 – 4,67 ukat/l 0 – 2,26 g/ mol kreat.
6 – 12 r.:0 – 5,00 ukat/l kvantitatívna mikroalbumínúria mg/zber.čas
12 -17 r.:muži:0 – 6,51 ukat/l zberaný moč 24 hodinový
12 – 17 r.:ženy:0 – 3,11 ukat/l Odpad minerálov
17 – 99 r.:muži:0,67 – 2,15 ukat/l Odpad Na v moči
17 – 99 r.:ženy:0,58 – 1,74 ukat/l 30 – 300 mmol/ zber.čas
Cholesterol Odpad K v moči
Muži:3,5 – 5,2 mmol/l 25 – 125 mmol/ zber.čas
Ženy:3,5 – 5,2 mmol/l Odpad Cl v moči
LDL – cholesterol 110 – 250 mmol/ zber.čas
Muži:1,0 – 3,4 mmol/l Odpad Mg v moči:
Ženy:1,0 – 3,4 mmol/l 2,5 – 8,5 mmol/ zber.čas
HDL – cholesterol Odpad Ca v moči:
Muži:0,9 – 2,5 mmol/l 2,5 – 8,00 mmol/ zber.čas
Ženy:1,09 – 2,28 mmol/l Odpad P v moči
Triglyceridy 13 – 42 mmol/ zber.čas
Muži:0,45 – 1,95 mmol/l Frakčné exkrécie minerálov v %
Ženy:0,45 – 1,95 mmol/l Liquor*!
Amyláza v sére *! Glukóza v LQ
Muži:28 – 100 U/l 0 – 18 r.:3,33 – 4,44 mmol/l
Ženy:28 – 100 U/l 18 – 99 r.:2,22 – 3,89 mmol/l
Amyláza v moči *! Bielkoviny v LQ
Muži:0 – 460 U/l 0,2 – 0,4 g/l
Ženy:0 – 460 U/l Chloridy v LQ
CK – MB*! 120 – 130 mmol/l
Muži:0,1 – 0,42 ukat/l Drogy v moči
Ženy:0,1 – 0,42 ukat/l Amfetamín
Troponín I*! Metamfetamín
Muži:0,00 – 0,06 ng/ml Opiáty,morfín,heroín
Ženy:0,00 – 0,06 ng/ml Marihuana
LD ( Laktátdehydrogenáza ) Barbituráty
Muži:2,25 – 3,75 ukat/l Benzodiazepíny
Ženy:2,25 – 3,75 ukat/l NTproBNP
CK ( Kreatínkináza ) Muži: 50 – 125 pg/ml
Muži:0,00 – 3,2 ukat/l Ženy: 5 – 125 pg/ml
Ženy:0,00 – 2,8 ukat/l CA 15-3
Laktát*!-odber do sk.Li-Heparín Muži: 0 – 25 kU/l
Muži:0,5 – 2,2 mmol/l Ženy: 0 – 25 kU/l
Ženy:0,5 – 2,2 mmol/l CA 72-4
Cholínesteráza Muži: 0 – 6,9 kU/l
Muži:76 – 230 ukat/l Ženy: 0 – 6,9 kU/l
Ženy:76 – 230 ukat/l Prokalcitonín
Muži: 0,0 – 0,046 ng/ml
Ženy: 0,0 – 0,046 ng/ml
Vitamín B12
CRP*! Muži: 141 – 489 pmol/l
Muži:0,00 – 5,00 mg/l Ženy: 141 – 489 pmol/l
Ženy:0,00 – 5,00 mg/l Folát
Fe ( Železo ) Muži: 10,4 – 42,40 mmol/l/td>
Muži:10 – 28,5 umol/l Ženy: 10,4 – 42,40 mmol/l
Ženy:6,5 – 26 umol/l TSH
VVK ( vo¾ná väzobná kapacita ) Muži: 0,27 – 4,20 mlU/l
Muži:20 – 62 umol/l Ženy: 0,27 – 4,20 mlU/l
Ženy:20 – 62 umol/l fT4
CVK ( celková väzobná kapacita ) Muži: 12 – 22 pmol/l
Muži:54 – 72 umol/l Ženy: 12 – 22 pmol/l
Ženy:45 – 63 umol/l Vitamín D
Ferritín Muži: 30 – 80 ng/ml
1 – 30 dní:150 – 450 ng/ml Ženy: 30 – 80 ng/ml
2 – 3 mes.:80 – 500 ng/ml
3 – 12 mes.:20 – 200 ng/ml
1 – 16 r.:20 – 200 ng/ml
16 – 50 r.:muži:30 – 400 ng/ml
16 – 50 r.:ženy:15 – 150 ng/ml
50 – 99 r.:30 – 400 ng/ml
Na ( Sodík )*!
Muži:130 – 145 mmol/l
Ženy:130 – 145 mmol/l
K ( Draslík )*!
Muži:3,7 – 5,5 mmol/l
Ženy:3,7 – 5,5 mmol/l
Ca ( Vápnik )*!
1 – 5 r.:2,1 – 2,6 mmol/l
5 – 20 r.:2,3 – 2,75 mmol/l
20 – 99 r.:2,2 – 2,42 mmol/
iCa ( ionizovaný vápnik )
1 – 30 dní:1,1 – 1,45 mmol/l
1 – 24 mes.:1,15 – 1,4 mmol/l
2 – 15 r.:1,2 – 1,35 mmol/l
16 – 99 r.:1,13 – 1,32 mmol/l
Cl ( Chloridy )*!
Muži:95 – 110 mmol/l
Ženy:95 – 110 mmol/l
P ( Fosfor )
0 – 1 r.:1,65 – 3,5 mmol/l
1 – 15 r.:1,1 – 2,0 mmol/l
15 – 99 r.:0,87 – 1,45 mmol/l
Mg ( Horčík )
Muži:0,7 – 1,05 mmol/l
Ženy:0,7 – 1,05 mmol/l
HbA1C-glykovaný hemoglobín-
odber do sk.EDTA/ K,alebo parin/Fluorid
Muži:2,9 – 4,2 %
Ženy: 2,9 – 4,2 %
ABR-acidobázická rovnováha*!
odber do kapiláry Heparin/Na
pH : 7,38 – 7,42
pCO2 : 4,78 – 5,85 kPa
Transferín
Muži: 2,0 – 3,7 g/l
Ženy: 2,0 – 3,7 g/l
Ferritín
Muži: 30,0 – 400,0 ng/ml
Ženy: 15,0 – 150,0 ng/ml
Amoniak
Muži: 16,0 – 60,0 umol/l
Ženy: 11,0 – 51,0 umol/l
ASLO
Muži: 0,0 – 200,0 IU/ml
Ženy: 0,0 – 200,0 IU/ml
RF
Muži: 0,0 – 14,0 IU/ml
Ženy: 0,0 – 14,0 IU/ml
Výpočty na posúdenie aterosklerózy Výpočty na posúdenie glomerulárnej filtrácie bez zberu moču
Aterogénny index MDRD
NON HDL-cholesterol CKD-EPI