Oddelenie klinickej mikrobiológie

Primár: RNDr. Silvia Jágerová, MPH
Vedúca zdravotnícka laborantka: Mgr. Lucia Starovičová
033 7981 630
033 7981 606

Laboratórium:
033 7955 751
033 7955 752

Oddelenie sídli v budove polikliniky na Rekreačnej ulici v Piešťanoch na 1. poschodí. Zabezpečuje kvalifikovanú mikrobiologickú diagnostiku infekčných ochorení pre hospitalizovaných pacientov v nemocničnom zariadení a pre ambulantných pacientov v sieti štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení. Poskytuje konzultácie pri výbere antibiotík a kontrolu antibiotickej rezistencie v nemocnici. Pracovisko je zapojené do medzinárodnej externej kontroly kvality RIQAS Írsko a národnej kontroly kvality cestou ÚVZ SR, NRC pre antibiotiká a NRC pre salmonelózy.

Pracovná doba
Pondelok až piatok 7:00 – 15:00 hod.

Pohotovostná služba
Sobota a sviatky od 7:30
Po dohode aj v nedeľu

Prehľad vyšetrení

Bakteriologické
Respiračný materiál
mikroskopické a kultivačné vyšetrenia spúta, výterov z tonzíl, nosa, nasofagyngu a mikroskopické a kultivačné vyšetrenia (aeróbne, mikroaerofilné a anaeróbne) bronchoalveolárnej laváže

Klinický materiál
mikroskopické a kultivačné vyšetrenie (aeróbne, mikroaerofilné a anaeróbne) punktátu, likvoru, hnisu, plodovej vody, žalúdočného obsahu, ejakulátu, tkanív, katétrov, kanýl, redónov, rôzneho operačného materiálu, sterov z kože, výterov z rán, z vonkajšieho zvukovodu, spojovkového vaku, vulvy, uretry, pošvy, cervixu kultivačné vyšetrenie na Gardnerella vaginalis a Neisseria gonorrhoeaee

Moč
kultivačné vyšetrenie (a stanovenie kvantity)

Tampóny z rekta
kultivačné vyšetrenie, kultivačné vyšetrenie na Campylobacter jejuni a Yersinia enterocolitica

Hemokultivácie
aeróbna a anaeróbna kultivácia

Stanovenie citlivosti izolovaných patogénov na antimikróbne látky kvalitatívnou metódou a stanovenie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC)
Iné kultivačné vyšetrenia:
– kultivačné vyšetrenie Mycoplasma pneumoniae z respiračného traktu
– kultivácia a identifikácia urogeniálnych Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum a stanovenie citlivosti na ATB
– mikroskopické a kultivačné vyšetrenie žalúdočnej sliznice na Helicobacter pylori
– stanovenie antigénu Helicobacter pylori v stolici
– materiál na kultivačné vyšetrenia kontaminácie: krvný vak s krvou, s plazmou, ster z miesta vpichu, vzorky na kontrolu sterility predmetov a materiálov
– stanovenie A/B toxínu Clostridium difficile

Imunofluorescenčné vyšetrenia :
– priamy dôkaz Chlamydia pneumoniae zo výterov z tonzíl, z nosa a priamy dôkaz antigénu
– priamy dôkaz Chlamydia trachomatis z výterov z uretry, vulvy, pošvy, ejakulátu, punktátu, spojovkového vaku, z tonzíl u novoredencov – dôkaz IgA a IgG protilátok proti Bordetella pertussis
– dôkaz IgA a IgG protilátok proti Bordetella parapertussis

Mykologické
– mikroskopické a kultivačné vyšetrenia na kvasinkovité mikroorganizmy zo všetkých klinických materiálov, spút, bronchiálnej laváže, hemokultivácií, príp. iných na vyžiadanie a stanovenie citlivosti na antimykotické látky
– mikroskopické a kultivačné vyšetrenia na vláknité huby zo všetkých klinických materiálov, spút, bronchiálnej laváže, hemokultivácií, príp. iných na vyžiadanie

Parazitologické
– mikroskopické vyšetrenie zlepu na Enterobius vermicularis
– mikroskopické vyšetrenie stolice na helminty a protozoa
– mikroskopické vyšerenie žalúdočnej šťavy na Giardia intestinalis
– vyšetrenie na Trichomonas vaginalis z výterov z pošvy, vulvy, uretry
– stanovenie antigénu Giardia intestinalis v stolici

Virologické a sérologické
– HbsAg
– konfirmačné vyšetrenie HBsAg
– anti HBs
– anti HBc (IgM)
– HBeAg
– anti HBe
– anti HAV (IgM)
– anti HCV a Ag
– anti HIV 1/2, HIV 1 – subtyp O a HIV 1 a Ag
– anti Borrelia burgdorferi sensu lato IgM
– anti Borrelia burgdorferi sensu lato IgG
– konfirmačné vyšetrenie anti Borrelia burgdorferi sensu lato IgM a IgG western blotom
– IgM protilátky proti cytomegalovírusu
– IgG protilátky proti cytomegalovírusu
– protilátky proti Epsteina a Barrovej vírusu (VCA, EA, EBNA)
– konfirmačné vyšetrenie IgM a IgG protilátok Epsteina a Barrovej vírusu western blotom
– heterofilné protilátky (Paul – Bunnelova reakcia a IM test)
– anti Chlamydophila pneumoniae IgA
– anti Chlamydophila pneumoniae IgG
– anti Chlamydia trachomatis IgA
– anti Chlamydia trachomatis IgM
– anti Chlamydia trachomatis IgG
– konfirmačné vyšetrenie anti Chlamydia IgA a IgG western blotom
– anti Helicobacter pylori IgA
– anti Helicobacter pylori IgG
– konfirmačné vyšetrenie anti Helicobacter pylori IgA a IgG western blotom
– anti Mycoplasma pneumoniae IgA
– anti Mycoplasma pneumoniae IgG
– IgM protilátky proti respiračnému syncyciálnemu vírusu
– IgG protilátky proti respiračnému syncyciálnemu vírusu
– IgA protilátky proti parainfluensa vírusu typ1 – 4
– IgG protilátky proti parainfluensa vírusu typ 1 – 4
– anti Toxoplasma gondi IgA
– anti Toxoplasma gondii IgM
– anti Toxoplasma gondii IgG
– stanovenie avidity proti Toxoplasma gondii
– IgG protilátky a stanovenie avidity proti Toxocara canis

– anti Yersinia enterocolitica IgA
– anti Yersinia enterocolitica IgG
– anti Campylobacter jejuni IgA
– anti Campylobacter jejuni IgG
– protilátky proti Salmonella
– protilátky proti Treponema pallidum (TPHA, RRR)
– priamy dôkaz antigénu adenovírusu v stolici
– priamy dôkaz antigénu rotavírusu v stolici
– priamy dôkaz antigénu norovírusu v stolici
– priamy dôkaz antigénu adenovírusu v nosohltane
– priamy dôkaz antigénu respiračného syncyciálneho vírusu z výteru nosnej sliznice
– C – reaktívny proteín
– reumatoidný faktor
– antistreptolyzín O – ASLO
– celkové IgA, IgG, IgM, IgE, C3, C4