Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Primár: MUDr. Daniela Klepancová           tel. 033/ 7955314
vedúca laborantka: Mgr. Renáta Filová       tel. 033/ 7955312
laboratórium:                                                  tel. 033/ 7955311, 033/ 7955355

laboratórium- pohotovosť:                              tel. 033/ 7955311

Vážení darcovia

vzhľadom na súčasnú situáciu môžeme vykonávať odbery krvi len v obmedzenom množstve t.j. 25 darcov, za dodržania podmienok podľa Usmernenia  hlavného hygienika SR.

Ďaľšie odbery musíme riešiť formou objednávania až do odvolania.

Tel. číslo: 033/7955312, 0948 074 797

Za pochopenie ďakujeme 

 

UPOZORNENIE – DARCOVIA KRVI

Návšteva Číny alebo  oblastí s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite mimo Európy platí:

 1. Darca, ktorý nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po opustení oblasti
 2. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích  ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19  alebo v priebehu 14 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení t.j.28 dní bez príznakov a bez liečby .
 3. Darca, ktorý bol v styku s chorým človekom nakazeným týmto koronavírusom (v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite alebo mimo nej) , nemôže darovať krv 28 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.

 

Návšteva oblastí s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite v Európe platí:

 1. Darca, ktorý nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 14 dní po opustení oblasti.
 2. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích  ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19  alebo v priebehu 14 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečeníj.28 dní bez príznakov a bez liečby.
 3. Darca, ktorý  bol  v  styku  s  chorým  človekom  nakazeným  týmto  koronavírusom

(v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite  alebo mimo nej), nemôže darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.

 1. Darca, ktorý pracuje v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite,  je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

 

V prípade objavenia sa symptómov respiračného ochorenia  do 14 dní po odbere krvi darca musí  bezodkladne spätne informovať transfúziologické zariadenie  

tel .033/7955312 , 033/7955314.

 

Dotazník pre darcov krviplazmy a krvných buniek.pdf

Hematologicko – transfúzne oddelenie poskytuje odborné služby pre ambulantnú a ústavnú starostlivosť, pričom jeho prevádzka sa prispôsobuje prevádzke lôžkových oddelení. V laboratóriu sa vykonávajú vyšetrenia krvného obrazu, hemokoagulačné a imunohematologické testy. V rámci transfúzneho oddelenia je spracovateľom krvi a výrobcom transfúznych prípravkov.

Hematologické laboratórium

V hematologickom laboratóriu prebieha vyšetrovanie krvných obrazov na automatickom krvinkovom analyzátore Sysmex XT  4000i a Sysmex XT 21N, príprava krvných náterov a ich farbenie pre mikroskopické hodnotenie.

Vyšetrenie krvnej zrážanlivosti realizujeme na automatickom analyzátore Sysmex CA 1500.

Vyšetrujeme DK, PTČ, Fbg, APTT, TT, AT III, D- Diméry, Rekalcifikačný čas plazmy, Heparín tolerančný test, hemokoagulačný faktor VIII.

Na imunohematologickom úseku vyšetrujeme krvné skupiny, screening antierytrocytových protilátok ,skúšky kompatibility a vyšetrovanie v rámci prenatálnych screeningových vyšetrení tehotných žien.

Pracovná doba:                           Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00 hod.

Pohotovostná služba:                Pondelok až piatok: 15:00 – 7:00 hod.

Sobota, nedeľa a sviatky: nepretržitá pohotovostná služba


Fyziologické  hodnoty:

Krvný obraz:

muži :                                                            ženy :                                                            

WBC:      4.0 – 10.0      x10^9 l                       WBC     4.0 – 10.0     x10^9 l
RBC:     4.40 – 5.80     x10^12 l                      RBC    3.90 – 5.20    x10^12 l
HGB:     135 – 175       g/l                                HGB   125 – 155      g/l
HCT:     0.42 – 0.52     l/l                                 HCT    0.36 – 0.45    l/l
MCV:    82.0 – 97.0     fl                                  MCV   82.0 – 97.0     fl
MCH:   27.0  – 33.0    pg                               MCH   27.0 – 33.0     pg
MCHC: 320 – 360    g/l                                MCHC 320 – 360      g/l
PLT:        140 – 440      x10^9 l                      PLT    140 – 440      x10^9 l
Lymph.  20.0 – 50.0     %                              Lymph. 20.0 – 50.0     %
Mono.      2.0 – 10.0       %                            Mono.   2.0 – 10.0     %
Neutr.   42.0 – 75.0      %                              Neutr. 42.0 – 75.0     %
Eo.             2.0 – 4.0        %                             Eo.     2.0 – 4.0      %
Baso.        0.0 – 1.0       %                              Baso.   0.0 – 1.0      %
Lymph.  1.20 – 3.40    abs.                           Lymph.  1.20 – 3.40   abs.
Mono.   0.20 – 0.90    abs.                           Mono.   0.20 – 0.90   abs.
Neutr.   1.40 – 6.50     abs.                          Neutr.  1.40 – 6.50   abs.
Eo.         0.08 – 0.40     abs.                           Eo.     0.08 – 0.40   abs.
Baso.     0.00 – 0.10    abs.                           Baso.   0.00 – 0.10   abs.
Rdw-cv  11.0 – 16.0     %                            Rdw-cv  11.0 – 16.0    %
Rdw-sd  37.0 – 54.0    fl                              Rdw-sd  37.0 – 54.0    fl
Rtc             0,5 – 1,5      %                              Rtc      0,5 – 1,5     %

 

Hemokoagulácia:

PTČ:                70 – 130 %
INR:                0,80 -1,20
aPTT:              20-30 sek
aPTT ratio:       0,80  – 1,20
Fbg:                 2 – 4 g/l
DK:                 3 – 5 min
D-Dimery:       1 – 500 µg/l FEU
ATIII:              75 – 125 %
F VIII:             70- 140%
RČP:               80 – 120 sek
HTI:                 80 – 135 sek
TT:                  14,4 – 21,6 sek

 
Transfuziologický úsek
 

Hlavnou náplňou transfuziologického úseku je zabezpečiť dostatok krvi a krvných derivátov pre lôžkové oddelenia, neštátne dialyzačné stredisko FMC dialyzačné služby a NURCH. Za rok uskutoční asi 1 500 odberov.

Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov, približne hodinu a samotný odber len 5 – 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Krv je ďalej spracovaná (rozdeľovaná) na jednotlivé zložky, ktoré môžu pomôcť zachrániť Na našom pracovisku sa z odobratej krvi sa vyrábajú resuspendované erytrocyty, resuspendované erytrocyty deleukotizované, čerstvá zmrazená plazma a čerstvá zmrazená plazma deleukotizovaná

Ak  ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecné základné kritériá:

 • Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.
 • Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg.
 • Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS)
 • Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C.
 • Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv):

 • Užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo teraz alebo v minulosti.
 • Poskytovaní alebo prijímaní platených sexuálnych služieb.
 • Pohlavného styku medzi mužmi.
 • Promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov.
 • Užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom.
 • Liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.

Pre ženy nie je vhodné ísť darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej.

Príprava na darovanie krvi

 • Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju).
 • Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odberom a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny…). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med …
 • Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 – 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne.
 • Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov (ALT). Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi.

Príchod do transfúziologického zariadenia a registrácia

Preukážete sa občianskym preukazom a vašou kartou poistenca a pokiaľ nie ste prvodarca, aj vašou kartou darcu krvi.

Vyplníte dotazník pre darcu krvi, plazmy a krvných buniek, ktorý zahŕňa vaše osobné identifikačné údaje a rôzne dôležité otázky týkajúce vášho zdravia, životného štýlu, rizikových faktorov a vami prekonaných chorôb. Vyplňte ho pravdivo, bez akéhokoľvek zatajenia závažných skutočností, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví darcu (vyvolanie epileptických kŕčov pri epilepsii, zlyhanie srdca pri závažných srdcových ochoreniach, atď.), ale aj prípadného príjemcu transfúzneho lieku, ktorého organizmus je väčšinou oslabený.

Proces spracovania

Každý vak odobratej krvi je testovaný.

 • Určuje sa krvná skupina A, B, AB, 0, Rh faktor +/–
 • Protilátky proti červeným krvinkám, ktoré by mohli byť príčinou problémov pre príjemcu.
 • Povrchové antigény hepatitídy (žltačky) typu B (HbsAg)
 • Protilátky proti vírusu hepatitídy (žltačky) typu B (anti-HBc)
 • Protilátky proti vírusu hepatitídy (žltačky) typu C (anti-HCV)
 • HIV 1 a HIV 2 protilátky (anti-HIV-1 a anti-HIV-2) a antigénu p24 (testy na AIDS)
 • Sérologický test na syfilis
 • Stanovenie hladiny pečeňového enzýmu (ALT)

Pokiaľ bol nájdený patologický nález iba v jedinom z týchto testov, darcovia sú informovaní a odporúča sa im navštíviť svojho praktického lekára. Pred ďalším darovaním krvi je nutné mať negatívne opätovne všetky testy.

Dotazník pre darcov krviplazmy a krvných buniek.pdf

Príjem darcov:
Každá streda od:                     7:00 – 8.45 hod.