Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Primár: MUDr. Daniela Klepancová
vedúca laborantka: Mgr. Renáta Filová
033 7955 311

Oddelenie poskytuje odborné služby pre ambulantnú a ústavnú starostlivosť, pričom jeho prevádzka sa prispôsobuje prevádzke lôžkových oddelení. Má tri úseky – hematologický (laboratórium), transfuziologický a hematologickú ambulanciu. V laboratóriu sa vykonávajú vyšetrenia krvného obrazu, hemakoagulačné a imunohematologické testy.

Hlavnou náplňou transfuziologického úseku je zabezpečiť dostatok krvi a krvných derivátov pre lôžkové oddelenia, neštátne dialyzačné stredisko FMC dialyzačné služby a NURCH. Za rok uskutoční asi 1 500 odberov. Z odobratej krvi sa vyrábajú resuspendované erytrocyty a čerstvá zmrazená plazma. Takmer všetky erytrocyty sa spotrebujú pre pacientov v nemocnici, len malé percento sa presúva do NOÚ Klenova v Bratislave pre pacientov z piešťanského regiónu.

Pracovná doba
Pondelok až piatok 7:00 – 15:00 hod.

Pohotovostná služba
Pondelok až piatok 15:00 – 7:00
Sobota, nedeľa a sviatky: nepretržitá pohotovostná služba

Odbery krvi
Streda od 7:00