Rádiodiagnostické oddelenie

Primár: MUDr. Drahomíra Mičová, MPH
Vedúca rádiologická technička: Mgr. Jana Lackovičová
033 7955 249

Poliklinika
vykonáva sa skiagrafia skeletu , brucha a pľúc a teleröntgenografia čeľuste pre ortodonciu.
Pracovná doba: pondelok až piatok 7:00 – 15:00
Na poliklinike sa nachádza aj centrálny RDG archív
Pracovná doba: pondelok, streda a piatok 7:30 – 13:30