Rádiodiagnostické oddelenie

Primár: MUDr. Drahomíra Mičová, MPH
Vedúca rádiologická technička: Mgr. Jana Lackovičová
0910 454 257

Stomatologické pracovisko
snímkovanie jednotlivých zubov a panoramatické snímky. Pracovisko sa nachádza v budove na Nálepkovej ulici.
Pracovná doba: pondelok až piatok 7:30 – 13:30