Rádiodiagnostické oddelenie

Primár: MUDr. Drahomíra Mičová, MPH
Vedúca rádiologická technička: Mgr. Jana Lackovičová
033 7955 249

Oddelenie má osem diagnostických pracovísk, z ktorých jedno sa nachádza v budove stomatologického strediska a jedno v budove polikliniky.

Pracovisko RDG 1 a RDG 2
skiagrafické vyšetrenia (projekcie skeletu, snímky pľúc a brucha , intravenózna vylučovacia urografia) a skiaskopické pracovisko (ezofagografia, diagnostika žalúdka, pasáž GITU, hysterosalpingografia, irigografia, kardiostimulácia) sa nachádzajú v budove nemocnice.
Pracovná doba: pondelok až piatok 7:00 – 19:00; od 19:00 – 7:00 pohotovostná služba; sobota, nedeľa a sviatky: nepretržitá pohotovostná služba.

Pracovisko USG 1 a USG 2
poskytuje ultrasonografické vyšetrenia brucha, krku, prsníkov, ciev a gynekologické ultrasonografické vyšetrenia. Objednávanie na tel. č. 033 79 55 251 alebo 033 79 55 209. Pozor, sono prsníkov sa objednáva na tel. č. 033 79 55 249.

Pracovisko MMG
vyšetrenie prsníkov. Objednáva sa na tel. č. 033 79 55 249. Pri objednávaní sa sestrička žien v produktívnom veku bude pýtať na termín poslednej menštruácie. Výsledky posielame poštou ešte v deň realizácie vyšetrenia, preto vyžadujeme, aby si pacientka okrem žiadanky a karty poistenca doniesla na vyšetrenie obálku so známkou.
Pracovná doba: pondelok až piatok 7:00 – 15:00.

Pracovisko CT
realizuje štandardné vyšetrenia mozgu, tvárového skeletu, očí, uší, PND, krku, pľúc, brucha, malej panvy, CT enteroklýzu a CT irigo,
multifázické kontrastné vyšetrenia orgánov vrátane CT angiografií ( CTA)- CT angiografia extrakraniálnych a intrakraniálnych mozgových ciev,angiografia brušnej aorty a viscerálnych artérií, CT angiografia renálnych artérií,  CT angiografia horných a dolných končatín,  CT flebografia, pľúcna angiografia- CT PA.

Terapeutické výkony:
PRT a FD pod CT kontrolou

PRT a FD sú intervenčné výkony v oblasti chrbtice, vykonávané pod CT kontrolou. Sú to minimálne invazívne, cielené výkony, ktoré zmierňujú bolestivé stavy chrbtice. Jedná sa o bezpečnú a efektívnu liečebnú metódu. U vhodne indikovaných pacientov je efekt priaznivý,    s  dlhotrvajúcim účinkom. Výkony sa indikujú u pacientov  s konkrétnymi bolestivými stavmi chrbtice.  Najčastejšie sú zapríčinené degeneratívnymi procesmi, ktoré sú často príčinou práceneschopnosti ( nezriedka dlhodobej)  už v produktívnom veku. Liečba je zameraná na okamžitú úľavu od bolesti a zníženie dávok perorálne podávaných nesteroidných antireumatik. Je to účinný postup pre tých  pacientov, u ktorých sa konzervatívna terapia ukázala ako málo, alebo  neúčinná, a v prípadoch, keď nie je indikovaný chirurgický zákrok. Medzi  najčastejšie indikácie patria: protrúzie disku, extrúzie disku, stenóza spinálneho kanála, foraminálna stenóza, spondylolistéza, predoperačné a pooperačné zmiernenie bolestí.

PRT  pod CT kontrolou je cielene zabezpečená  aplikácia kortikosteroidov ( Diprophos) s lokálnym  anestetikom (Marcainom) do miesta záujmu v oblasti výstupu nervových koreňov. Aplikácia  liečebnej zmesi  má priaznivý vplyv hlavne  na edém/ opuch  postihnutých koreňov a lokálne podané  anestetikum zmierňuje bolesť.

FD – aplikácia kortikosteroidov  do artroticky postihnutých kĺbnych facetov, zmierni bolestivosť,  zapríčinenú  blokádou kĺbov.

Výkony sa vykonávajú  ambulantne, ak je potrebné, s niekoľkohodinovým následným sledovaním. Nie je nutná  žiadna špeciálna príprava, avšak posledné jedlo by malo byť ľahké  a konzumované minimálne s odstupom 3- 4  hodín pred výkonom. Z laboratórnych vyšetrení aktuálne  hodnoty urey a kreatinínu.

Procedúra prebieha bez znecitlivenia, zavedením veľmi tenkej ihly do oblasti záujmu za sterilných podmienok.

Na CT stole, kde sa bude výkon vykonávať,  je pacient  uložený do polohy, umožňujúcej najlepší možný prístup ku chrbtici – poloha v ľahu, na bruchu, podľa potreby s vypodložením. V tejto polohe je potrebné zotrvať po dobu výkonu,  pokiaľ možno bez pohybu (10 – 20 minút). Lekár  po dôkladnej dezinfekcii poľa, zameria  miesto, kam bude aplikovať liečebnú zmes, čo možno z najbezpečnejšieho  prístupu. Potom sa zavedie ihla  do stanoveného miesta k nervovému koreňu (nie do neho) a ňou sa aplikuje liečebná zmes s malým množstvom kontrastnej látky, pre identifikáciu rozloženia zmesi. Počas a po aplikácii  je možné pociťovať prechodne tlakové bolesti, prípadne zvýraznenie klinických prejavov, v dôsledku prechodného tlaku na koreň. Tieto však  po  ukončení výkonu  ev. niekoľko hodín po výkone odznejú. Na záver sa skontroluje pod  CT prístrojom rozloženie zmesi, potom sa ihla  odstráni a miesto vpichu sa sterilne prekryje.

Po ukončení poučíme pacienta o lokálnom ošetrení miesta vpichu a o režimových opatreniach, ktoré musí dodržiavať, potom v doprovode  dospelej osoby môže opustiť nemocnicu ( doprovod je nutné si zabezpečiť). Bezprostredne po výkone pacient nesmie riadiť motorové vozidlo!

Kontraindikácie- známa alergia na lokálne anestetikum, kortikoidy, kontrastnú látku, gravidita, porucha koagulácie, liečba antikolagulanciami, sepsa, lokálne ochorenie kože

Komplikácie– žiadne závažné komplikácie neboli pre tento výkon popísané, pacient ho znáša veľmi dobre, ale možné je lokálne zakrvácanie, zápal, prechodná kompresia príslušného koreňa.

Výkon je spoplatnený sumou 80 €, v ktorej sú zahrnuté všetky medikamenty a jednorázový zdravotnícky materiál.

Pracovná doba: pondelok až piatok 7:00 – 15:00; od 15:00 – 7:00 pohotovostná služba; sobota, nedeľa a sviatky: nepretržitá pohotovostná služba.