Oddelenie EEG a EMG

zodpovedná sestra: Anna Karabová
033 7955 250

Pracovná doba
Pondelok až piatok 7:00 – 15:30 hod.