Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Primárka: MUDr. Daniela Bedřichová
Vedúca sestra: Bc. Anna Karabová
033 7955 333

Oddelenie zabezpečuje bezbolestný a bezpečný priebeh operačného výkonu. Vykonáva celkovú alebo lokálnu anestéziu, podieľa sa na predoperačnej príprave pacienta a dohliada na jeho úspešné prebudenie z anestézie. Celková anestézia je stav znecitlivenia s riadenou stratou vedomia a potlačením reflexnej odpovede na bolesť. Používa sa pri veľkých operačných zákrokoch na hlave, krku, hrudníku, bruchu a končatinách. Lokálna anestézia spôsobuje blokádu nervov časti tela, napríklad ramena, aby pacient nepociťoval pri zákroku bolesť. Nervové blokády sa používajú aj pri niektorých diagnostických zákrokoch, liečbe chronickej bolesti a môžu zbavovať ženy bolesti počas pôrodu.

Oddelenie má svoju lôžkovú časť, kde sú hospitalizovaní pacienti vo veľmi vážnom zdravotnom stave, ktorým zlyhali základné životné funkcie, alebo sú tým bezprostredne ohrození. Sú to stavy spojené s bezvedomím, zlyhaním dýchania, krvného obehu a iných orgánových systémov. Preto je potrebné takýchto pacientov veľmi starostlivo sledovať a v mnohých prípadoch aj po nejakú dobu umelo podporovať či nahradzovať ich zlyhávajúce funkcie. Na liečbe týchto pacientov sa podieľajú aj lekári z iných odborov medicíny. V minulosti sa takéto pracoviská nazývali oddeleniami anestéziológie a resuscitácie.

Návštevné hodiny
Pondelok až nedeľa 15:00 – 17:00 hod.