Ortopedické oddelenie

Primár: MUDr. Štefan Kóňa
Vedúca sestra: Mgr. Renáta Struková
033 7955 567

Ortopedické oddelenie v Piešťanoch vzniklo už v 1943 a z hľadiska nepretržitého fungovania patrí k najstarším na Slovensku. Vykonáva tri skupiny operačných výkonov – ortopedické (endoprotézy coxy, kolena, zápästia, drobných kĺbov ruky a kompletné rekonštrukčné operácie nohy), traumatologické (všetky typy osteosyntéz končatín) a reumochirurgické (špecifické operácie pacientov s reumatoidnou artritídou). Lôžková časť má 40 postelí, pričom je rozdelená na dve ošetrovacie jednotky. Súčasťou oddelenia je príjmová ambulancia a ambulancia poradne liečby pre osteoporózu, pričom oddelenie vykonáva aj vyšetrovanie plochonožia plantogramom, postnatálny sonografický skríning vrodenej dysplázie bedrových kĺbov a sonografiu muskuloskeletálneho systému. Ortopédia ročne vykonáva okolo 2000 operácií. Vyhľadávajú ju ľudia z celého Slovenska. Mimorajónni pacienti v roku 2010 tvorili 44,9 percenta z celkového počtu ľudí liečených na oddelení.

Návštevné hodiny
Pondelok až nedeľa 15:00 – 17:00 hod.