Chirurgické oddelenie

Primár: MUDr. Ľudovít Šalgovič
Vrchná sestra: Mgr. Mária Bolješiková

telefónne čísla:
ambulancia:                         033 / 7955 213
dokumentačná sestra:        033 / 7955 231
oddelenie 2.poschodie JIS: 033 / 7955 219
oddelenie 4.poschodie:       033 / 7955 234

Oddelenie zabezpečuje neodkladnú zdravotnícku starostlivosť o pacientov s úrazmi hlavy, hrudníka a dutiny brušnej. Pri závažných mnohonásobných poraneniach spolupracuje s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny a ortopedicko-traumatologickým oddelením. Okrem urgentnej medicíny chirurgické oddelenie realizuje operačné zákroky žlčníka, kŕčových žíl, brušných prietrží,  hemoroidov a iných operácii . Oddelenie sa ďalej špecializuje  na odstraňovanie nádorov zažívacieho traktu. Disponuje 50 lôžkami, ktoré sú rozdelené na aseptickú časť a jednotku intenzívnej starostlivosti na  druhom poschodí a septickú  časť na IV. poschodí. Súčasťou oddelenia je moderný komplex operačných sál, ktoré spĺňajú najprísnejšie európske kritériá. Vykonáva sa v nich široká paleta chirurgických zákrokov, od menej náročných a plánovaných výkonov až po urgentné, život zachraňujúce operácie.

Jednotka intenzívnej starostlivosti s profesionálne vyškolenými sestrami zabezpečuje 24-hodinový monitoring životne dôležitých funkcii s podpornou vnútrožilovou aplikáciou nevyhnutných liečiv a včasnou pooperačnou rehabilitáciou.

Návštevné hodiny
Pondelok až nedeľa 15:00 – 17:00 hod.