Chirurgické oddelenie

Primár: MUDr. Ľudovít Šalgovič
Vedúca sestra: Mgr. Mária Bolješiková
033 7955 219

Oddelenie zabezpečuje neodkladnú zdravotnícku starostlivosť o pacientov s úrazmi hlavy, hrudníka a dutiny brušnej. Pri závažných mnohonásobných poraneniach spolupracuje s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny a ortopedicko-traumatologickým oddelením. Okrem urgentnej medicíny chirurgické oddelenie realizuje aj plánované operačné zákroky žlčníka, kŕčových žíl, hemoroidov a ďalšie. Disponuje 55 lôžkami, ktoré sú rozdelené na aseptickú časť a jednotku intenzívnej starostlivosti. Súčasťou oddelenia je moderný komplex operačných sál, ktoré spĺňajú najprísnejšie európske kritériá. Vykonáva sa v nich široká paleta chirurgických zákrokov, od menej náročných a plánovaných výkonov až po urgentné, život zachraňujúce operácie. Oddelenie sa špecializuje aj na odstraňovanie nádorov zažívacieho traktu.

Jednotka intenzívnej starostlivosti s profesionálne vyškolenými sestrami zabezpečuje 24-hodinový monitoring životne dôležitých funkcii s podpornou vnútrožilovou aplikáciou nevyhnutných liečiv a včasnou pooperačnou rehabilitáciou.

Návštevné hodiny
Pondelok až nedeľa 15:00 – 17:00 hod.