Interné oddelenie

 

Primár: MUDr. Lívia Bujňáková
Vedúca sestra: Mgr. Erika Papayová

Interné muži 033 7955 223
Interné ženy 033 7955 220
Interné JIS 033 7955 222

Oddelenie zabezpečuje v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke preventívnu, diagnostickú a liečebnú starostlivosť širokej verejnosti, ale aj pacientom preloženým z iných oddelení. Patrí medzi základné oddelenia nemocnice s akútnym štatútom. Jeho súčasťou je aj jednotka intenzívnej starostlivosti s 5 lôžkami, lôžková časť so 45 posteľami a dve interné ambulancie. Poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s metabolickými, respiračnými, kardiovaskulárnymi, urologickými, gastroenterologickými a hematologickými ochoreniami, ako aj pri intoxikácii organizmu a neurologických poruchách vaskulárneho charakteru. V spolupráci s inými oddeleniami nemocnice vykonáva dočasnú kardiostimuláciu, rektoskopiu, gastrofibroskopiu, kolonoskopiu a pleurálnu a abdominálnu punkciu. Taktiež zabezpečuje neinvazívne výkony ako EKG, USG či záťažovú ergometriu.

Jednotka intenzívnej starostlivosti je vybavená piatimi centrálne monitorovanými lôžkami, ktoré umožňujú sledovať pacientov krvný tlak, EKG, dychovú frekvenciu, saturáciu oxidu a centrálny venózny tlak.

Návštevné hodiny
Pondelok až nedeľa 15:00 – 17:00 hod.