Pediatrické oddelenie

Primár: MUDr. Marcela Malastová
Vedúca sestra:Mgr. Renáta Potroková
033 7955 401

Oddelenie poskytuje kvalifikovanú a diferencovanú zdravotnú starostlivosť vrátane liečby závažných ochorení akútneho a chronického charakteru spolu s rehabilitačnou starostlivosťou o deti do 18 rokov. Člení sa na časť nemocničnú a ambulantnú. Pri svojej práci využíva špecializované ambulancie – imunoalergologickú a endokrinologickú. Podľa veku hospitalizovaných pacientov sa člení na úsek fyziologických novorodencov (umiestnený pri gynekologicko-pôrodníckom oddelení) a úsek dojčiat, batoliat a väčších detí. Má 20 lôžok a 12 novorodeneckých postelí.

Novorodenecký úsek začína svoju prácu prvým ošetrením novorodenca na výhrevnom lôžku na novorodeneckej izbe, prípadne na žiadosť matky je umožnený „ bonding“ na pôrodnej sále. Ďalej je fyziologický novorodenec prvé dve hodiny umiestnený v observačnom boxe a následne je ošetrovaný systémom čiastočného rooming in. V prípade novorodeneckej žltačky je umiestnený na lôžko s fototerapiou na novorodeneckej izbe.

Návštevné hodiny
Pondelok až nedeľa 15:00 – 17:00 hod.