Pediatrické oddelenie

Primár: MUDr. Marcela Malastová
Lekár: MUDr. Keherová Jana, MUDr. Dekanová Jana, MUDr. Hoclárová Michaela, MUDr. Jaššová Denisa, MUDr. Holecová Michaela
Vedúca sestra:Mgr. Renáta Potroková
oddelenie: 033 7955 401
primár: 033 7955 402
lekári: 033 7955 404
vedúca sestra: 033 7955 403

Novorodenecké oddelenie: 033 7955 295

20 lôžok v špecializačnom odbore pediatria, 12 novorodeneckých postelí

Podľa veku hospitalizovaných detí sa delí na:

 1. úsek novorodencov (novorodenecké postele)
 2. úsek dojčiat, batoliat, väčších detí

Charakteristka a zameranie detského oddelenia:

Detské oddelenie poskytuje kvalifikovanú a diferencovanú zdravotnú starostlivosť vrátane liečby závažných ochorení akútneho a chronického charakteru spolu s rehabilitačnou starostlivosťou, pokiaľ ich stav nevyžaduje starostlivosť vyššieho typu u detí vo veku 0-18 rokov. Člení sa na časť nemocničnú a ambulantnú, so špecializovanými ambulanciami: imunoalergologická a endokrinologická.

Zdravotná starostlivosť je zameraná na diagnostické a liečebné postupy, ktoré realizuje pomocou širokého spektra odborných výkonov:

 • ultrazvukové vyšetrenie obličiek, srdca, brucha, hrudných orgánov, mozgu, štítnej žľazy
 • EKG vyšetrenie,
 • EEG vyšetrenie,
 • spirometria,
 • RTG vyšetrenia,
 • hematologické vyšetrenie a hemokoagulačné testy,
 • základne biochemické, serologické, mikrobiologické a imunologické vyšetrenia

Prístrojové vybavenie:

monitor vitálnych funkcii Dasch, EKG prístroje, infúzne pumpy a dávkovače liekov, pulzný oxymeter na snímanie SAT O2, odsávačka, inhalátory, zvlhčovač vzduchu, apnoe lôžka, germicidné žiariče,

K hospitalizovaným deťom je možný pobyt sprievodcu (podľa obsadenia oddelenia) nasledovne:

 • dojčiaca matka do 1 roku veku dieťaťa
 • sprievodca dieťaťa do 3 rokov jeho veku
 • sprievodca dieťaťa nad 3 roky veku dieťaťa – úhrady podľa platných predpisov

Na oddelení je počas školského roka zabezpečené vyučovanie a v popoludňajších hodinách družina. Spolupracujeme aj zo združením Červené nosy, ktoré robia pre deti rôzne programy počas celého roka.

Charakteristka novorodeneckého  oddelenia:

12 lôžkové novorodenecké oddelenie je súčasťou Detského oddelenia. Svoju prácu začína  v novorodeneckom kútiku prvého ošetrenia pri pôrodných sálach. Dieťatko je observované v observačnom boxe, liečba novorodeneckej žltačky modrým svetlom. Fyziologický novorodenec je ošetrovaný na izbe systémom rooming in v 2 až 3 lôžkových izbách pre matku a dieťa alebo v jednolôžkovej nadštandardnej izbe s vlastným sociálnym zariadením.

Sestry poskytujú základnú aj špeciálnu ošetrovateľskú starostlivosť, na oddelení sú 2 laktačné poradkyne, ktoré poskytujú  matkám informácie ohľadom dojčenia a rôznych problémov s tým spojených. Novorodencké oddelenie je zradené do priebežného hodnotenia dodržiavania zásad BFHI.

Diagnostické a liečebné metódy

Diagnostické metódy:

 • skríning drobných vývojových anomálií
 • ultrasonografický skríning  obličiek
 • skríning vrodenej katarakty, vyšetrenie očného pozadia
 • skríning porúch sluchu – OAE (otoakustické emisie)
 • skríning vrodeného vykĺbenia bedrových zhybov
 • skríning dedičných ochorení odber krvi z pätičky na 5.deň života zasielaný do Banskej Bystrice na FKU (fenylketonúriu), CAH (ochorenie nadobličiek), KH (ochorenie štítnej žľazy), CF(cystickú fibrózu)
 • fyzikálne, rtg aj laboratórne vyšetrenia novorodencov

Liečebné metódy:

 • prevencia krvácavej choroby novorodenca vitamínom K
 • prevencia zápalového ochorenia spojiviek kredeizáciou po narodení
 • prevencia sekundárnych infekcií
 • prevencia poškodenia pečene detí HBsAg pozitívnych matiek aktívnou aj pasívnou imunizáciou
 • prevencia streptokokových infekcií GBS pozitívnych matiek
 • redresné cvičenia pri polohových anomáliach končatín
 • krátkodobá oxygenoterapia v indikovaných prípadoch
 • liečba novorodeneckej žltačky
 • kompletná resuscitácia novorodenca po narodení

Prístrojové vybavenie:

mobilné výhrevné lôžka, monitor vitálnych funkcii, monitor srdca, inkubátor, Neopuff resuscitátor, zvlhčovač kyslíka, monitor vitálnych funkcii, odsávačka, infúzne pumy a dávkovače liekov pulzný oxymeter na snímanie SAT O2, apnoe lôžka, EKG prístroj, germicidné žiariče.

Návštevné hodiny
Pondelok až nedeľa 15:00 – 17:00 hod.