Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast

Prevádzkové hodiny:

v pracovných dňoch od 16:00 do 22:00
v dňoch pracovného voľna od 07:00 do 22:00

Kontakt: 033 7955 555