Ambulancia imunoalergologická pre deti

Lekár: MUDr. Jana Korytárová
Sestra: Bc. Eva Lysá
033 7955 408

Ordinačné hodiny
Utorok 7:30 – 15:30 hod.
Piatok 7:30 – 15:30 hod.

Lekár: MUDr. Marcela Malastová
Sestra: Eva Rácová
033 7955 408

Ordinačné hodiny
Štvrtok 7:30 – 15:30 hod.