Ambulancia pediatrickej endokrinológie

Lekár: MUDr. Jana Keherová
Sestra: Eva Rácová
033 7955 520 / 511

Ordinačné hodiny
Pondelok 7:30 – 15:30 hod.