Anesteziologická ambulancia

Lekár: MUDr. Mária Sporová
033 7955 287

Ambulancia vykonáva predoperačné vyšetrenia pacientov
pred plánovanými operačnými alebo diagnostickými výkonmi
v celkovej alebo zvodovej anestézii.

Ordinačné hodiny
Pondelok až piatok 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00 hod.

– pacienti sa vopred neobjednávajú
– pacient si má so sebou priniesť: kompletnú zdravotnú dokumentáciu, interné / pediatrické predoperačné vyšetrenie, okuliare (je nutné vyplniť dotazník)
– je nutné navštíviť ambulanciu minim. 1 deň pred operačným výkonom
– vyšetrujeme aj pacientov, ktorí budú operovaní v iných zdravotníckych zariadeniach
– imobilní pacienti majú bezbariérový prístup výťahom pri RTG-oddelení, ambulancia sa nachádza na 1.poschodí
– pacienti do 18 rokov a osoby zbavené svojprávnosti musia prísť v sprievode zákonného zástupcu

Informácia pre pacientov pred anestéziou a dotazník pred anestéziologickým výkonom.

ARO_dotaznik RTF – vyplnenie v počítači
ARO_dotaznik PDF – vyplnenie perom

Dotazník si možete vytlačiť, doma vyplniť a podpísať.