Hematologická ambulancia

Lekár: MUDr. Daniela Klepancová
Sestra: Valentína Markechová
033 7955 314

Ambulancia zabezpečuje diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku
a liečbu primárnych a sekundárnych ochorení krvotvorby.

Ordinačné hodiny
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok 9:30 – 12:00 hod.
Streda 10:00 – 12:00
Odbery krvi v pracovných dňoch okrem stredy 7:30 – 8:30
Injekcie, infúzie a transfúzie v pracovných dňoch okrem stredy 8:30 – 9:30
Konzíliá denne 12:00 – 13:00