Angiologická ambulancia

Lekár: MUDr. Ján Kočí
Sestra: Margaréta Benková
033/79 55 115

Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:30 – 15:30 hod.
Utorok:     7:30 – 15:30 hod.
Štvrtok:    7:30 – 15:30 hod.
Piatok:      7:30 – 15:30 hod.

Na vyšetrenie sa objednáva v čase 13:00-14:30.

Ambulancia poskytuje kompletnú diagnostickú, liečebnú starostlivosť a edukáciu pacientov s ochorením artériového a venózneho systému. Využíva modernú diagnostickú techniku vrátane USG vyšetrenia ciev s farebným mapovaním, čo okrem iného umožňuje včasnú diagnostiku a liečbu arteriosklerotických zmien na cievnom riečisku. Zameriava sa aj na prevenciu a liečbu kŕčových žíl /varixov/ zápalov žíl a trombózy.

V rámci činnosti angiologickej ambulancie sú realizované:
– komplexné klinické angiologické vyšetrenie
– USG vyšetrenie žilového riečiska dolných končatín / vhodné pri podozrení na žilovú trombózu, kŕčových žilách, vredoch predkolenia, opuchoch dolných končatín/, vyšetrenie žíl horných končatín vrátane hlavných žilových kmeňov krku a trupu
– USG vyšetrenie artériového riečiska dolných končatín slúži k diagnostike zúžení či uzáverov tepien dolných končatín / vhodné u pacientov diabetikov, fajčiarov, u pacientov s bolesťami dolných končatín vznikajúcich pri chôdzi/
– USG vyšetrenie brušnej aorty slúži k diagnostike aneuryziem abd.aorty / vhodné u pacientov fajčiarov nad 60 rokov
– USG vyšetrenie renálnych tepien / vhodné u pacientov s dlhodobo zle stabilizovaným krvným tlakom/
– USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev /prevencia cievnej mozgovej príhody, stavy po cievnej mozgovej príhode/
V prípade nutnosti doplnenia ďalších vyšetrení k spresneniu diagnózy je pacient lekárom poučený a následne objednaný na ďalšie diagnostické vyšetrenia, ako je DSA ( digitálna subtrakčná angiografia) vyšetrenie, MR, CT angiografiu. Po stanovení diagnózy je pacient lekárom oboznámený so svojím ochorením, poučený o možnostiach liečby ako aj prevencie vzniku komplikácií a v prípade potreby konzultovaný na vyššom pracovisku /mailom resp telefonicky/.