Chirurgická ambulancia

Lekári: MUDr. Ľudovít Šalgovič, MUDr. Peter Staš, MUDr. Silvia Havrlentová, MUDr. Ján Ranostaj , MUDr. Alan Suchánek , MUDr. Ivan Isak, MUDr. Igor Kovalchuk
033 7955 213

Ordinačné hodiny
Pondelok až piatok 7:30 – 15:30 hod.

Chirugická ambulancia sa nachádza na prízemí v priestoroch urgentného  príjmu. Okrem 24 hodinového menežmentu urgentných chirurgických a traumatologických stavov, v pracovných denných ordinačných hodinách zabezpečuje príjem pacientov na plánované operácie a zabezpečuje pravidelné a doporučené kontroly pooperačných stavov u pacientov po prepustení. Poskytuje komplexnú starostlivosť u pacientov s chronickými ranami s využívaním moderných metód vlhkého hojenia a vykonáva širokospektrálnu konzultačnú medziodborovú činnosť.