Foniatrická ambulancia

Lekár: MUDr. Alžbeta Bekečová
Sestra: Martina Tisová
033 7981 723

Na foniatrickej ambulancii sa zaoberáme diagnostikou a liečbou porúch hlasu, reči a sluchu.
Venujeme sa kompenzácii porúch sluchu u dospelých a detí od 7.roku života – prideľovanie načúvacích aparátov, ich nastavovanie a základný servis.

K prvému  vyšetreniu pacient potrebuje kartičku poistenca a výmenný lístok od obvodného lekára alebo iného špecialistu.

Pacientov na vyšetrenie objednávame osobne alebo telefonicky.

Realizujeme tiež foniatrické vyšetrenie pred štúdiom na konzervatóriu a VŠMU – nie je hradené zo zdravotného poistenia- viď cenník.

Ordinačné hodiny: pondelok – piatok 13:00 – 14:30 hod