Gastroenterologická ambulancia

Lekár: MUDr. Marián Kaščák PhD., MUDr. Peter Melicháč, MUDr. Katarína Kovalčíková
Sestra: certifikovaná endoskopická sestra Mgr. Magdaléna Kovačovičová, Monika Vidová
Telefón: 033 7955 210

I. poschodie hlavnej budovy nemocnice, možnosť bezbariérového prístupu hlavným výťahom (informácie na vrátnici)

GEA ambulancia od 01.09.2017 : ordinačné hodiny sú od 7,30 – 15,30 hod.

Pondelok:  MUDr. Kaščák  Marian PhD
Utorok:      MUDr. Melicháč Peter
Streda:       prim. MUDr. Šalgovič
Štvrtok:      MUDr. Kaščák  Marian PhD
Piatok:       MUDr. Melichač Peter do 12,00 hod