Ortopedická Ambulancia

Lekár: MUDr. Dušan Lasáb, MUDr. Miroslav Jaššo
Sestra: Bc. Mária Pivolusková
033 7981 697

Ordinačné hodiny
Pondelok, streda, štvrtok, piatok 7:30 – 15:00 hod.