Charitatívne dary

Novorodenecké vozíky od Hyundai v počte 5ks

Novorodenecké lôžko : Od spoločnosti Lidl

Maltézka pomoc : Darované postele v počte 45 ks

Maltézka pomoc : Darovaná bielizeň

Maltézka pomoc : Charitatívny dar