Dôležité webové stránky

Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou www.udzs.sk
Úrad verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií www.nczisk.sk
Štátny ústav pre kontrolu liečiv www.sukl.sk
Linka záchrany www.linkazachrany.sk
Zoznam zdravotníckych zariadení www.zzz.sk
Slovenská lekárska komora www.lekom.sk
Slovenská komora zubných lekárov www.skzl.sk
Slovenská lekárnická komora www.slek.sk
Asociácia lekárnikov Slovenska www.als.sk
Asociácia súkromných lekárov www.aslsr.sk
Slovenská lekárska únia špecialistov www.slus.sk