VO 2020

Plán verejného obstarávania v roku 2020

Plán VO 2020.pdf

 

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2020

Súhrnná správa o zmluvách §10 1.štvrťrok 2020
Súhrnná správa o ZsNH §117 1.štvrťrok 2020
Súhrnná správa Zákazky ET 1.štvrťrok 2020

Vyhlásené zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verenom obstarávaní

Rekonštrukcia a modernizácia RDG a CT oddelenia
Výzva – Vyvolávací systém (tovar, služba)
Výzva – Jednokanálový a dvojkanálový injekčný dávkovač
Výzva – USG prístroj s lineárnou sondou
Výzva – Vertikálna infúzna pumpa s možnosťou transfúzie krvi
Výzva – Defibrilátor
Výzva – EKG monitor
Výzva – Monitor vitálnych funkcií
Výzva – Monitorovacia centrála 3 ks
Výzva – Pacientský monitor
Výzva – Špeciálne zdravotnícke prístroje
Výzva – Rekonštrukcia kuchyne – projektová dokumentácia
Výzva – Oprava chladiaceho agregátu TRANE ECGAE 205
Výzva – Výroba nábytku – RDG a CT Nemocnice Alexandra Wintera n.o.
Výzva – Stavebné práce Nemocnice Alexandra Wintera n.o.