Odpredaj – Škoda 1203

Nemocnica A. Wintera n. o. Winterova 66, 921 63 Piešťany
ponúka na odpredaj motorové vozidlo Škoda 1203, rok výroby 1994, predpísané palivo BA 90, farba žltá, ostatné technické údaje primerané k používaniu vozidla, platnosť TK do 15.04.2021 a EK do 31.12.2019. V súčasnosti automobil pojazdný. Prípadní záujemcovia pre odkúpenie a obhliadku vozidla je stanovený termín 27.01.2020 od 09,00 do 11,00 hod.
Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku na čísle 0911 259 262, 033 7955388 Ing. Peter Bittara alebo 0948 084902 Ing. Peter Košťál PhD.

Záujemcov žiadame o zaslanie cenovej ponuky za predmetné vozidlo do 31.01.2020 do 12,00 hod. Váš návrh v € s DPH zašlite v zalepenej obálke na adresu, alebo prineste na podateľňu Nemocnice A.W. n.o.:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Ing. Peter Bittara
Winterova 66
Piešťany
921 63

Vyhodnotenie ponúk bude do 2 dní od lehoty na predkladanie ponúk.

Ďalšie informácie je možné si vyžiadať na telefónnom čísle 0911 259 262, 033 7955388.