Prenájom priestoru na prevádzkovanie bufetu

Nemocnica A. Wintera n. o. Winterova 66, 921 63 Piešťany ponúka na prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Polikliniky Nemocnice A.W.n.o. a to

– nebytový priestor na prevádzkovanie bufetu umiestnenie Rekreačná 2, prízemie pre občerstvenie zamestnancov, pacientov a návštevníkov o výmere 39,87 m2.

Uvedené priestory sú k dispozícii od 01.01.2020.

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku priestorov na čísle 0911 259 262 alebo 033 7955388.
Vaše ponuky o prenájom predmetného priestoru zašlite na adresu Ing. Peter Bittara Nemocnica A. Wintera n. o. Winterova 66, 921 63 Piešťany s označením na obálke Bufet poliklinika na občerstvenie – neotvárať do 11.12.2019.