Prenájom priestoru na umiestnenie automatu

Nemocnica A. Wintera n. o. Winterova 66, 921 63 Piešťany ponúka na prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Nemocnice A.W.n.o. a to

– nebytový priestor na umiestnenie automatu pre občerstvenie zamestnancov, pacientov a návštevníkov o výmere 1,00 m2. Uvedené priestory sú k dispozícii od 01.01.2020.

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku priestorov na čísle 0911 259 262 alebo 033 7955388. Vaše ponuky o prenájom predmetného priestoru zašlite na adresu Ing. Peter Bittara Nemocnica A. Wintera n. o. Winterova 66, 921 63 Piešťany s označením na obálke Automat na občerstvenie – neotvárať do 11.12.2019