Vedenie nemocnice

Riaditeľ
MUDr. Štefan Kóňa
033 7955 300
riaditel@naw.sk

Úsek zdravotnej starostlivosti
námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť
MUDr. Daniela Klepancová
033 7955 314
klepancova@naw.sk

Úsek ošetrovateľskej starostlivosti
námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť
Mgr. Mária Bolješiková
033 7955 232
boljesikova@naw.sk

Úsek ekonomickej činnosti
námestník riaditeľa pre ekonomický úsek
Ing. Jozef Gajdarík
033 7955 377
gajdarik@naw.sk

Úsek hospodársko-technickej činnosti
námestník riaditeľa pre hospodársko-technickú činnosť
JUDr. Filip Barbarič, MPH
033 7955 301
barbaric@naw.sk