Interná ambulancia

Interná ambulancia I. – príjmová ambulancia

Lekár: MUDr. Lívia Bujňáková
Sestra: Mgr. Erika Papayová
033 7955 225

Slúži ako príjmová ambulancia pre pacientov, ktorí sú odoslaní na hospitalizáciu na interné oddelenie. Okrem toho zabezpečuje konziliárne vyšetrenia hospitalizovaných pacientov v rámci celej nemocnice. Mimo ordinačných hodín zabezpečuje ústavnú pohotovostnú službu.

Ordinačné hodiny
Pondelok až piatok 7:30 – 15:30 hod.

 

Interná ambulancia II.

Lekár: Doc. MUDr. Peter Poprac, PhD
Sestra: Mgr. Zuzana Nosková
033 7955 259

Interná ambulancia vykonáva predoperačné vyšetrenia a poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť ambulantným pacientom, ktorých na vyšetrenie odošle obvodný lekár:
MUDr.Bertoli Mário
MUDr.Brišková Ľubica
MUDr.Čársky Stanislav
MUDr.Červenková Viera
MUDr.Doležalová Beáta
MUDr.Fačkovec Miloš
MUDr.Chudá Marta
MUDr.Kiňo Ján
MUDr.Kozicová
MUDr.Macek Mojmír
MUDr.Masárová Valéria
MUDr.Ondrus Peter
MUDr.Šimo Viliam
MUDr.Varcholová Ľudmila

Ordinačné hodiny
Pondelok až piatok 7:00 – 15:00 hod.

 

Interná ambulancia III.

Lekár:
Pondelok, Streda, Štvrtok: MUDr. Viera Pravdová
Utorok: MUDr. Alena Bokorová
Piatok: MUDr. Lívia Bujňáková
Sestra: Katarína Bašovská
033 7955 454

Interná ambulancia vykonáva predoperačné vyšetrenia a poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť ambulantným pacientom, ktorých na vyšetrenie odošle obvodný lekár:
MUDr.Augustínová Mária
MUDr.Čunčíková Dagmar
MUDr.Fidlerová Zora
MUDr.Gajdošová Lucia
MUDr.Jurgová Eva
MUDr.Muržicová Jarmila
MUDr.Malá Lucia
MUDr.Mikulová Anna
MUDr.Nedelková Zuzana
MUDr.Nosáľová Nadežda
MUDr.Pontes Boris
MUDr.Svítková Jana
MUDr.Štetina Stanislav
MUDr.Švaro Michal
MUDr.Paluga Stanislav

Ordinačné hodiny
Pondelok až piatok 7:30 – 15:30 hod.